Bevattningsförbud

25 jul, 2019

VA

Läs om rådande bevattningsförbud.

Från och med den 1 maj 2019 inför vi bevattningsförbud mellan klockan 06.00 och 20.00 i Flens, Katrineholms och Vingåkers kommun, för de som har kommunalt vatten. Förbudet kommer att vara tillsvidare, till dess att vi på Sörmland Vatten meddelar annat.

När bevattningsförbud råder är det förbjudet att använda kommunalt vatten för att:

  • bevattna fotbollsplaner, tennisplaner eller liknande.
  • bevattna gräsmattor, större plantager med vattenslang eller vattenspridare, vattning får ske med vattenkanna.
  • fylla spa-bad, badtunnor eller pooler större än 1 m3.
  • använda högtryckstvätt eller vattenslang för att exempelvis tvätta fasader, fordon med mera.

Läs mer om bevattningsförbudet här.